Historická tématika v literatuře

19. února 2006 v 18:11 | ejnis |  Maturitní otázky z češtiny
12. a) Historická tématika v literatuře
1. Kroniky
Kosmova kronika česká - (Kosmas 1045 - 1125)
o první česká kronika psaná latinsky
o líčí dějiny českého národa od pohanských dob do roku 1125
o zdroje - pověsti, legendy (jména bájných českých vládců), vyprávění svědků, vlastní zážitky
o do díla je vložena též umělecká hodnota (jde tedy i o umělecké dílo) - charakteristiky
o snaha o upevnění českého státu
Dalimilova Kronika (někdy ve 14. století)
Kronika česká (Václav Hájek z Libočan koncem 15. století)
2. Národní obrození
František Palacký
- básník, prozaik, politický činitel (austroslavista)
Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě - 5 dílů - 3 díly jsou věnované oslavě
husitství, nejníže hodnocena
je pobělohorská doba
Pavel Josef Šafařík
- básník, jazykovědec, literární historik, slavista (zájem o archeologii)
Slovanské starožitnosti - historické dílo o nejstarších dějinách Slovanů - patří mezi
praobyvatele Evropy, jsou tedy rovnocenní
Třetí fáze Národního obrození
Karel Hynek Mácha
Křivoklad - historické dílo, uskutečnil jen 1. část "Kat" (o katu Václavovi IV.)
Josef Kajetán Tyl
- zakladatel českého moderního divadla
- historické hry: Kutnohorští havíři
Jan Hus
Žižka z Trocnova
- tendenční hry psány pro potřeby revoluce
3. Májovci, Ruchovci, Lumírovci
Svatopluk Čech
- básník, prozaik
Husita na Baltu - báseň otištěná v almanachu Ruch, vize husitského vojska
Adamité
Nový epochální výlet pana broučka, tentokráte do XV. století
Julius Zeyer
- vyhledával v historii staré příběhy a jejich zápletky osnoval tak, aby mohl vyjádřit zklamání
nad lidskou i národní omezeností a touhou po ztracených ideálech
Ondřej Černyšev - příběh z prostředí ruského dvora koncem 18. století
Román o věčném přátelství Amise a Amila - příběh ze staré Francie
Karolínská epopej - cyklus 4 veršovaných příběhů, oslava rytířské cti a obětavosti
4. Doby romantismu a historická tématika
Walter Scott
- básník, sběratel skotských lidových balad
- zakladatel světového historického románu
Ivanhoe - historický román z období vlády Richarda Lví Srdce
- (12. století, v této době žil Robin Hood)
Victor Hugo
- prozaik, básník, dramatik
Chrám matky boží v Paříži
o historický román z prostředí středověké Paříže
o hlavní postavou je Quasimodo (hrbatý zvoník z chrámu matky boží), jehož se v dětství ujal kněz Frollo, kvůli němu se Quasimodo pokusí o únos cikánské tanečnice Esmeraldy, do niž je Froll zamilován
o je přitom však zatčen a odsouzen k trestu na pranýři
o jedině Esmeralda má s ním soucit, za což se do ní zamiluje, i když ví, že marně
o Frollovými intrikami je Esmeralda upálena
o po letech je Quasiomodovo tělo nalezeno v hrobu u Esmeraldy
o Quasimodo je typický romantický hrdina
Alexander Dumas
- autor dobrodružných románů s historickou tématikou
- své romány psal pro zábavu lidí
- dílo: Hrabě Monte Christo
Tři Mušketýři
5. Historická próza v díle realismu
Lev Nikolajevič Tolstoj
- převzal názory od Petra Chelčického (člověk nemá bojovat proti zlu násilím)
- byl to pacifista
Vojna a mír
o čtyřdílná historická románová epopej (epopej = rozsáhlý román)
o je o napoleonských válkách v Rusku, objevuje se zde například bitva u Slavkova, tažení na Moskvu a Napoleonův ústup
o vystupuje zde přes 250 postav (fiktivní i skutečné, Napoleon, Kutuzov, ...)
světový realisti:
H. Sinkiewicz - Křižáci, Ohněm a mečem
M. Šolochov - Tichý dům
Umberto Eco - Jméno růže
Mick Waltary - Egypťan Synohet
Robert Graves - Já Claudius
Robert Merke - Dědictví otců
6. Kritický realismus
Alois Jirásek
- narodil se v Hronově
- měl zájem o malířství a literaturu
- všeobecně si vybíral okamžiky, ve kterých hlavní roli sehrál obyčejný lid
- texty byly doplňovány rozsáhlými popisy
- díla:
a) doba husitská:
Mezi proudy - románová trilogie
Proti všem, Bratrstvo, Husitský Král - Jiří z Poděbrad (nedokončený román)
Hry: Jan Hus, Jan Žižka, Jan roháč z Dubé
b) pobělohorská doba:
Temno, Skály, Skaláci, Psohlavci
Hra: Lucerna - přechod od doby temna k Národnímu obrození
c) Národní obrození:
Filosofská historie - obraz revoluce v roce 1848 v Litomyšli
- románová kronika - proplétání osudů několika hrdinů
F. L. Věk - Dobruška, Praha
U nás - Hronovsko, páter Havlovický (Národní obrození na venkově)
d) pro děti:
Staré pověsti české, Z Čech až na konec světa
Skaláci - líčí lidovou vzpouru na Náchodsku proti cizímu panstvu, Piecolominiům
- autor zde sympatizuje s lidovým hrdinou Jiřím Skalákem
Na dvoře královském a Ráj světa (1877 a 80)- také čerpá z historie náchodského panství na
konci 18. století - období osvícenství, prostředí
Vídně po skončení napoleonských válek
Filosofská historie (1878) - obraz předbřeznové litomyšlské společnosti r. 1948, zachycuje
studenstvo s vlasteneckými tendencemi, jež se srážejí
s konzervativismem poněmčelého měšťanstva
- do humorného studentského příběhu je zasazen tragický obraz
událostí z pražských barikád
Poklad (1881) - příběh z konce 18. století se odehrává na hradě Potštejně ve východních Čechách
Sousedé (1882) - povídka, která se dotkla problematiky pobělohorské emigrace
Psohlavci (1884) - román ideově navazující na Skaláky
- autor osobně navštívil Chodsko a seznamuje nás s Chody a jejich
statečným zápasem za udržení zděděných práv na konci 17. století
- Hrdina Jan Sladký Kozina pevně stojí proti pánům, protože je přesvědčen
o spravedlnosti práv Chodů
Zikmund Winter
- díla při pobytu v Rakovníku (povídky):
Nezbedný bakalář, Rakovnické obrázky, Krátký jeho svět, Rózina Sebranec,
Panečnice - jediná povídka, která nekončí tragicky
- jediný román:
Mistr Kampanus - stavovské povstání v době protireformace, bitva na Bílé Hoře, boj o
universitu
- příběh českého učence a básníka, který po různých kompromisech, aby
zachránil universitu (je jejím rektorem), nalézá východisko v sebevraždě
7.
Ivan Olbracht
- tvorba před 1. světovou válkou: - povídky psychologického rázu
- jedinec × společnost
O zlých samotářích - lidé na okraji společnosti (3 příběhy: žebráků, tuláků a zlodějů)
- jako Bosáci M. Gorkého
Žalář nejtemnější- tragédie slepého komisaře Macha žárlícího na svou ženu a okolí
- jeho vlastním žalářem je individualismus a sobectví
Podivuhodné přátelství herce Jesenia - psychologický román
- dva herci a jejich vztahy, náhled do zákulisí ND
- tvorba 20. let: - agitační próza, koncepce proletářských děl
- reaguje na aktuální společenské a politické události
Zamřížované zrcadlo - vlastní zážitky z ostravské věznice
Anna proletářka - služka Anna + Toník Krouský - dělník, zakladatel KSČ
- výchovné cíle, děj zasazen do r. 1920 (prosincová stávka)
- tvorba 30. let: vrcholná díla z prostředí Zakarpatské Ukrajiny
Golet v údolí - povídky ze života zakarpatských Židů
Zázrak s Julčou, Zázrak v Mikve
O smutných očích Hany Karačičové - hrdinka hledá svobodu v rozchodu s rodiči
a náboženskou obcí
Nikola Šuhaj Loupežník (1933)
o románová balada o snu o svobodě a volnosti, hodně lyrických prvků
o děj v období 1. světové války
o dokumentární pravda o bídě spojená s lidovým mýtem o nezranitelném Nikolovi
- tvorba po roce 1945: úprava starších děl a tvorba pro děti
Biblické příběhy, Ze starých letopisů, O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
Dobyvatel - historický román o dobývání Mexika
Vladislav Vančura
- lékař na Zbraslavi
- boj proti fašismu => popraven r. 1942
- rysy - bohatý slovník: často komplikovaná souvětí a umělecký jazyk
Pekař Jan Marhoul - člověk, který doplatil na svou dobrotu
Pole orná a válečná - proti válce a nesmyslnému válečnému běsnění
o pásmo románových obrazů
o osudy hlavního hrdiny jsou tragicky groteskní
o bezzemci × panstvo
Rozmarné léto - novela - optimismus, humorná parodie, ospalé léto na malém městě
- krásná čeština, bohatý jazyk
Amazonský proud - soubor poeticky laděných povídek - vančurovský jazyk - souvětí, slang
Markéta Lazarová - baladicky laděný příběh středověkých lapků
- hlavní hrdinové jsou vášnivý a nekompromisní
- Markéta miluje zbojníka Kozlíka
Obrazy z dějin národa českého - nedokončeno, národní sebevědomí (např. Kosmas)
Jezero Ukerewe - drama, boj evropských lékařů se spavou nemocí
- proti rasismu a kolonialismu
Josefína - veselohra o pouliční zpěvačce, kterou nechá profesor studovat na konzervatoři
8. Současná historická beletrie
Miloš Václav Kratochvíl
- historik, národní umělec
Ø prvotina - Osamělý rváč - o nezkrotné touze po moci z Rudolfínské doby
Ø doba husitská - Král obléká halenu (Václav IV.), Husitská pochodeň, Mistr Jan
Ø třicetiletá válka - Dobrá kočka, která nemlsá - životopis Václava Hollara (rytec a grafik)
Ø události 1. světové války - Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech
Ø román Život Jana Ámose
Vladimír Neff
- autor filosofického slovníku
- autor cyklické generační fresky popisující život podnikatelské rodiny Bornů a Nedobylů ve 2.
polovině 19. století - Sňatky z rozumu
Václav Kaplický
- začal psát v období mezi válkami
- díla z doby pobělohorské:
Kladivo na čarodějnice - působení jezuitů v Čechách
František Kubka
Palečkův úsměv a plán - doby vlády Jiřího z Poděbrad
Karlštejnské vigilie - český Dekameron, Karel IV. + 3 přátelé si vyprávějí příběhy
František Kožík
Největší z Pierotů - osudy prvního představitele této role
Bohumil Říha
Předemnou poklekni - trilogie z období vlády Jiřího z Poděbrad
Oldřich Daněk
Dva na koni, jeden na oslu - dramata s historickou tématikou
Jarmila Lokotková
díla antická: Spartakus, Není římského lidu
francouzské dějiny: Bůh či ďábel
Ludmila Vaňková
Král železný a zlatý
Cval rytířských koní
Genesis - spojuje sci-fi a historii
Jiří Mařánek
Historie Rožmberků
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Verouš Verouš | 23. března 2007 v 8:26 | Reagovat

Ty máš tady pěkný,,HOVNO"!!!!!!!

2 Standa Standa | E-mail | 6. července 2007 v 22:42 | Reagovat

Zdarec, prosím Tě, jak tady máš toho Dumae, nemohl bys mi dát kompletní seznam osob, kdo v tom příběhu je? Jestli teda můžeš a nebude Tě to nějak obtěžovat. Je to nutný, tak kdybys mohl..díky

Standa

3 Standa Standa | E-mail | 6. července 2007 v 22:42 | Reagovat

myslím jako Tři mušketýry

4 Mára Mára | 25. května 2008 v 11:53 | Reagovat

Mě to pomohlo, dík moc ;)

5 HEMILTON HEMILTON | 23. února 2010 v 11:08 | Reagovat

NASRAT A ROZMAZAT KOKOTI POSRATI CHLUPATI ZAMASTENI OD SVEHO SEMENE

6 STOJIBRKO STOJIBRKO | 23. února 2010 v 11:09 | Reagovat

[5]: HMM JASNY JE TO TADY SAMI CURAK

7 SOUDRUH55 SOUDRUH55 | 23. února 2010 v 11:09 | Reagovat

[6]: hmmm zdarec sokolici

8 henry henry | 23. února 2010 v 11:10 | Reagovat

nevim proc ste tady tak sprosti mne to moc pomohlo dik

9 FUČIMINAKULE FUČIMINAKULE | 23. února 2010 v 11:15 | Reagovat

KURVA NEPOŤTE SI TU SVOJU ZASRANOU PRDEL U TOHO KOMPLU A RAČI SI NAPIŠTE TY VYNIKAJÍCÍ TÁHÁKY KURVA !!!!!!!

10 holimsiho5kratdene holimsiho5kratdene | 23. února 2010 v 11:16 | Reagovat

pravda pravda

11 hovno hovno | 23. února 2010 v 11:17 | Reagovat

zdravim lidi ale neco se učit když možem vybírat popelnice

12 Tereza Tereza | 26. listopadu 2011 v 20:16 | Reagovat

Hej vubec nic tu nemáš! čekala jsem něco omnohem více.. někdy méně je více

13 MarcellaBishop28 MarcellaBishop28 | E-mail | Web | 3. srpna 2012 v 12:28 | Reagovat

That is understandable that money makes us autonomous. But how to act when somebody has no money? The one way is to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> or car loan.

14 Antonunmakly Antonunmakly | E-mail | Web | 8. ledna 2017 v 10:13 | Reagovat

Viagra Sans Ordonnance Belgique Vigara Master Card Payment Viagra A Los 17 Anos  <a href=http://rx-free.com>generic viagra</a> Cialis Montreal Dental Abcess And Amoxicillin Cialis Kaufen Deutsch Viagra Equivalent Naturel Kamagra Pas Chere  <a href=http://perpill.com>viagra online</a> Clomid Nedir Best Site To Buy Levitra Where To Buy Generic Viagra In Edmonton Achat Cialis En France  <a href=http://bedrugs.net>viagra online</a> Concepimento Propecia Finasteride Can I Buy Celebrex Over The Counter Where Can I Buy Cialis Online Cheap Cafagote  <a href=http://etaze.net>comprar viagra cialis madrid</a> Amoxicillin 500 Mg Ok While Breastfeeding Priligy Alkohol Sildenafil Ligne Prescription For Diflucan Cialis Tadalafil 20mg Original  <a href=http://cthosts.net>cialis buy online</a> Prix Finasteride

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama