Slohové rozvrstvení jazyka

19. února 2006 v 18:12 | ejnis |  Maturitní otázky z češtiny
9. b) Slohové rozvrstvení jazyka
- z lat. lingua = jazyk
- věda o jazyce a jeho užívání (analýza jazyka, popis a výklad jazykových projevů)
A/ diachronní - historická; studium vývoje jazyka
B/ synchronní - studium stavu jazyka v určitém období
1. hláskosloví
- o zvukové složce jazykové komunikace, tvořené v mluvidlech
a) fonetika - nauka o činnosti mluvidel při řeči
- o způsobech tvoření hlásek a jejich seskupování, obměnách - o artikulaci =
článkování, o charakteru výsledného zvuku, o jeho sluchovém hodnocení - např.
"n" zní jinak ve slově "tenký" a "náklad"
b) fonologie - nauka o systému a funkci fonémů (foném = minimální zvukový prvek schopný
rozlišovat významové jednotky (slova), tvary, např. při změně znělosti (pere -
bere), změně kvantity (peče - péče), změně intonace
- nauka o významotvornosti hlásek
- na fonologickém principu rozlišení slov postaven český pravopis (např. mít-mýt)
c) ortoepie - poučení o správné, spisovné s kultivované výslovnosti
d) ortofonie - kodifikace ortoepie (závazná pravidla spisovného znění češtiny)
e) ortografie - pravopis; poučení o zásadách užívání písmen při psaní
2. gramatika (mluvnice)
a) morfematika - nauka o morfémech, jejich stavbě, druzích, kombinačních schopnostech
- morfém: nejmenší část slova mající ustálenou formu i gramatický význam
b) morfologie = tvarosloví
- nauka o slovních druzích, o vnitřní stavbě slovních druhů
c) syntax - skladba
- nauka o stavbě vět a souvětí
d) lexikologie - nauka o slovní zásobě
- etymologie: o původu slov
- onomastika: o vlastních jménech
- lexikografie: o sestavování slovníků - lexikonů
e) sémantika - nauka o významu slov
f) derivologie - nauka o tvoření slov
g) stylistika - nauka o slohu; o způsobu výběru a využití jazykových prostředků v jazykových
projevech; o slohové výstavbě textů
- speciální obor textové lingvistiky
h) dialektologie - studium nářečí (dialektů)
i) novéobory - např. sociolingvistika, psycholingvistika
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama